"קודם אנו מעצבים את ביתנו;
ובהמשך, הבית שלנו מעצב אותנו."
וינסטון צ׳רצ׳יל