FRANKFURT TLV
יד המעביר 3, תל אביב-יפו

COMING SOON

מס' הקומות: 8

מס' הדירות: 65

בליבה של שכונת הדר יוסף הירוקה, קו ראשון לגינת פרנקפורט, נבנה פרויקט תמ"א 38 תאום לפרויקט יד המעביר 1. לבניין חניון תת-קרקעי, מחסן לכל דירה, לובאיים גדולים במיוחד וגימור פנימי וחיצוני ברמה הגבוהה באזור.

סטטוס: לקראת קבלת היתר